top of page

4in1:

ตัวควบคุมเครื่องปรับอากาศ, เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศและตัวตรวจสอบการใช้พลังงาน

AirSense 4in1

SKU: Airsense+
$72.00 ราคาปกติ
$68.40ราคาขายลด
    bottom of page