ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

นโยบายการยกเลิก (แผนรายเดือน)

ในกรณีที่ไม่พึงพอใจจากบริการของเราลูกค้ามีสิทธิที่จะยกเลิกแผนรายเดือนและขอเงินคืนจากเรา การยกเลิกบริการต้องทำอย่างน้อยเจ็ด 7 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการปัจจุบัน

คำขอที่ได้รับช้ากว่าเจ็ด 7 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการปัจจุบันจะถือว่าเป็นการยกเลิกบริการสำหรับช่วงเวลาให้บริการถัดไป

 

นโยบายการคืนเงิน (แผนรายเดือน)

ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจกับบริการของเราเราสามารถคืนเงินได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ติดตั้งโครงการ การคืนเงินครั้งสุดท้ายจะดำเนินการหลังจากหักภาษีบริการและค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับงานที่เราทำเสร็จแล้ว

หากชำระด้วยบัตรเครดิตการคืนเงินจะออกไปยังบัตรเครดิตใบเดิมที่ให้ไว้ในขณะที่ซื้อและในกรณีของการชำระเงินชื่อเกตเวย์การชำระเงินจะคืนเงินไปยังบัญชีเดียวกัน

 

การคืนสินค้า

การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด รับคืนสำหรับการเปลี่ยนสินค้าตามการรับประกันเท่านั้น การแลกเปลี่ยนสำหรับสินค้าอื่น ๆ ของ Airconet ที่มีราคาเท่ากันหรือน้อยกว่านั้นมีให้เฉพาะสินค้าที่ยังไม่ได้เปิดและปิดผนึกจากโรงงานภายใน 14 วันนับจากการซื้อครั้งแรก ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด ต้องรับสินค้าที่สถานที่จัดส่งของ Airconet ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับลูกค้าบวกวันที่ขนส่งโดยผู้จัดส่ง (อนุญาตสูงสุดไม่เกิน 5 วัน)

ผู้ใช้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ของ Airconet ไม่สามารถใช้ได้กับเราเตอร์และเครื่องปรับอากาศทุกรุ่นในตลาด ในกรณีเช่นนี้ผู้ใช้สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ Airconet ในบรรจุภัณฑ์เดิมได้โดยไม่มีความเสียหายใด ๆ ภายในระยะเวลา 3 วันนับจากวันที่ซื้อ

 

 

ลิขสิทธิ์

ฮาร์ดแวร์และเนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในแอพนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความกราฟิกหรือรหัสมีลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินของ Airconet สงวนลิขสิทธิ์. อนุญาตให้คัดลอกและพิมพ์ส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Airconet โดยสั่งซื้อกับ Airconet หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของ Airconet คุณสามารถแสดงและภายใต้ข้อ จำกัด หรือข้อ จำกัด ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับวัสดุเฉพาะดาวน์โหลดหรือพิมพ์บางส่วนของเนื้อหาจากพื้นที่ต่างๆของแอพเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเองเท่านั้นหรือเพื่อสั่งซื้อกับ Airconet หรือเพื่อ ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Airconet ห้ามใช้งานอื่นใดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการทำซ้ำแจกจ่ายแสดงหรือส่งเนื้อหาของแอพนี้โดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Airconet คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใด ๆ จากเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากแอพ

 

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าทั้งหมดของ Airconet ที่ใช้ในแอพเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Airconet

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

แอพนี้และวัสดุและผลิตภัณฑ์ในแอพนี้มีให้ "ตามสภาพ" และไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ Airconet ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถของผู้ค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด Airconet ไม่รับรองหรือรับประกันว่าฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในแอพจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาดข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือแอพนี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้แอพพร้อมใช้งานนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ Airconet ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้วัสดุในแอพนี้ในแง่ของความถูกต้องความถูกต้องความเพียงพอประโยชน์ตรงเวลาความน่าเชื่อถือหรืออื่น ๆ บางรัฐไม่อนุญาตข้อ จำกัด หรือการยกเว้นการรับประกันดังนั้นข้อ จำกัด ข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

 

การรับประกันสินค้า

Airconet ระบุว่าหากไม่มีการระบุระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ Airconet ผลิตหรือนำเสนอจะไม่มีการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ระบุระยะเวลาการรับประกันความรับผิดของ Airconet จะ จำกัด อยู่ที่การซ่อมแซมเปลี่ยนหรือคืนเงินที่ลูกค้าชำระ สำหรับบริการตามการรับประกัน Airconet อาจใช้ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ได้รับการตกแต่งใหม่ตามดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว Airconet จำกัด การรับประกันสินค้าสำหรับ 'ผลิตภัณฑ์และเฉพาะข้อบกพร่องในการผลิตหรือวัสดุเท่านั้น ความคุ้มครองการรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการติดตั้งหรือการจัดการที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ผลิตภัณฑ์

 

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

Airconet จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือผลที่ตามมาซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้วัสดุในแอพนี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แม้ว่า Airconet จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด การยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อ จำกัด หรือการยกเว้นข้างต้น