Villkor

 

Avbokningsregler (månadsavgift)

Vid missnöje med våra tjänster har kunderna rätt att avbryta sin månadsplan och begära återbetalning från oss. Avbokning av tjänsten måste göras minst sju 7 arbetsdagar före slutet av den aktuella serviceperioden.

Förfrågningar som mottas senare än sju 7 arbetsdagar före slutet av den aktuella tjänstperioden kommer att behandlas som avbokning av tjänster för nästa serviceperiod.

 

Återbetalningspolicy (månadsplan)

Om någon klient inte är helt nöjd med våra tjänster kan vi tillhandahålla en återbetalning inom 7 dagar från installationen av projektet. De slutliga återbetalningarna kommer att göras efter avdrag för serviceavgiften och timavgifterna för det arbete som utförts av oss.

Om du betalar med kreditkort kommer återbetalningen att utfärdas till det ursprungliga kreditkortet som tillhandahölls vid köpet och vid betalning Gateway Name betalningar återbetalas till samma konto.

 

Merchandise Returns

All försäljning är slutgiltig. Returer accepteras endast för garantibyte. Byt för andra Airconet-artiklar med samma eller lägre inköpspris är endast tillgängliga för oöppnade, fabriksförseglade artiklar inom 14 dagar efter det ursprungliga köpet. Köparen ansvarar för alla fraktavgifter. Varor måste tas emot på Airconets leveransplats inom 14 dagar från kundmottagning plus dagar i transit med avsändare (högst 5 dagar tillåtet).

Användaren erkänner att Airconets produkt inte är kompatibel med alla routrar och luftförhållanden på marknaden. I sådant fall kan användaren returnera Airconets produkt i originalförpackningen utan skada inom tre dagar från inköpsdatumet.

 

upphovsrätt

Hela maskinvaran och innehållet i denna app, inklusive men inte begränsat till text, grafik eller kod, är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt verk enligt upphovsrättslagar och tillhör Airconet. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. Tillstånd ges att elektroniskt kopiera och skriva ut papperskopior av detta App-användargränssnitt för det enda syftet att marknadsföra Airconets produkter, göra en beställning hos Airconet eller köpa Airconets produkter. Du får visa och, med förbehåll för alla uttryckligen angivna begränsningar eller begränsningar avseende specifikt material, ladda ner eller skriva ut delar av materialet från de olika områdena i appen enbart för eget icke-kommersiellt bruk, eller för att göra en beställning hos Airconet eller till köpa Airconets produkter. All annan användning, inklusive men inte begränsad till reproduktion, distribution, visning eller överföring av innehållet i denna app är strängt förbjudet, såvida inte Airconet godkänner det. Du samtycker vidare till att inte ändra eller radera några meddelanden från material som laddats ner från appen.

 

Varumärken

Alla varumärken, servicemärken och handelsnamn på Airconet som används i appen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Airconet.

Ansvarsfriskrivning

Denna app och material och produkter i denna app tillhandahålls "som den är" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått. I största möjliga utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag, avstår Airconet från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till, underförstådda garantier för säljarens förmåga och lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Airconet intygar eller garanterar inte att funktionerna i appen är oavbrutna eller felfria, att bristerna kommer att korrigeras, eller att denna app eller servern som gör appen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Airconet ger inga garantier eller utfästelser angående användningen av materialet i denna app när det gäller deras korrekthet, noggrannhet, adekvat, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Vissa stater tillåter inte begränsningar eller undantag från garantier, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.

 

Produktgaranti

Airconet anger att om en garantiperiod inte anges för en produkt som Airconet tillverkar eller erbjuder, finns det ingen garanti för motsvarande produkt. När en garantiperiod anges är Airconets ansvar, efter eget gottfinnande, begränsat till reparation, utbyte eller återbetalning av kundens betalning. För garantiservice kan Airconet använda renoverade reservdelar eller produkter, efter eget gottfinnande. Airconet begränsar produktgarantin till sina produkter och endast för tillverknings- eller materialfel. Garantitäckningen omfattar inte skador orsakade av felaktig installation eller hantering inklusive användning för andra ändamål än avsedd produktanvändning.

 

Ansvarsbegränsning

Airconet är inte ansvarigt för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användningen av eller oförmågan att använda materialet i denna app eller produktens prestanda, även om Airconet har fått information om möjligheten till sådana skador. Tillämplig lag tillåter kanske inte begränsning av uteslutning av ansvar eller tillfälliga eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning ma