Regulamin

 

Zasady anulowania (plan miesięczny)

W przypadku niezadowolenia z naszych usług, klienci mogą anulować swój miesięczny plan i zażądać od nas zwrotu pieniędzy. Anulowanie usługi musi nastąpić co najmniej na siedem 7 dni roboczych przed końcem bieżącego okresu usługi.

Żądania otrzymane później niż siedem 7 dni roboczych przed końcem bieżącego okresu świadczenia usług będą traktowane jako anulowanie usług na następny okres usługi.

Wcześniejsze

Polityka zwrotów (abonament miesięczny)

W przypadku, gdy klient nie jest w pełni zadowolony z naszych usług, możemy zapewnić zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni od daty instalacji Projektu. Ostateczne zwroty kosztów zostaną dokonane po potrąceniu podatku od usług i opłat godzinowych za wykonaną przez nas pracę.

W przypadku płatności kartą kredytową zwrot środków zostanie dokonany na oryginalną kartę kredytową podaną w momencie zakupu, aw przypadku płatności z nazwą bramki płatności zwrot płatności zostanie dokonany na to samo konto.

Wcześniejsze

Zwrot towaru

Wszystkie wyprzedaże się skończyły. Zwroty są akceptowane wyłącznie w celu wymiany gwarancyjnej. Wymiany na inne produkty Airconet o takiej samej lub niższej cenie zakupu są możliwe tylko w przypadku nieotwartych, fabrycznie zapieczętowanych produktów w ciągu 14 dni od pierwotnego zakupu. Kupujący jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty za wysyłkę. Towar musi zostać dostarczony do miejsca wysyłki Airconet w ciągu 14 dni od otrzymania przez klienta plus dni transportu przez nadawcę (maksymalnie 5 dni).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że produkt Airconet nie jest kompatybilny ze wszystkimi routerami i warunkami powietrza na rynku. W takim przypadku użytkownik może zwrócić produkt Airconet w oryginalnym opakowaniu bez żadnych uszkodzeń w ciągu 3 dni od daty zakupu.

Wcześniejsze

Wcześniejsze

prawa autorskie

Cały sprzęt i zawartość zawarte w tej Aplikacji, w tym między innymi tekst, grafika lub kod, są objęte prawami autorskimi jako dzieło zbiorowe zgodnie z prawami autorskimi i są własnością firmy Airconet. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Udziela się zgody na elektroniczne kopiowanie i drukowanie papierowych fragmentów interfejsu użytkownika tej aplikacji wyłącznie w celu marketingu produktów Airconet, składania zamówień w Airconet lub zakupu produktów Airconet. Użytkownik może wyświetlać i, z zastrzeżeniem wszelkich wyraźnie określonych ograniczeń lub ograniczeń związanych z określonymi materiałami, pobierać lub drukować fragmenty materiałów z różnych obszarów Aplikacji wyłącznie do własnego niekomercyjnego użytku lub składać zamówienia w Airconet lub w celu zakup produktów Airconet. Jakiekolwiek inne użycie, w tym między innymi powielanie, dystrybucja, wyświetlanie lub przesyłanie treści niniejszej Aplikacji, jest surowo zabronione, chyba że zostało to zatwierdzone przez Airconet. Ponadto zgadzasz się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji o prawach własności z materiałów pobranych z Aplikacji.

Wcześniejsze

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe Airconet użyte w aplikacji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Airconet.

Wyłączenie gwarancji

Ta aplikacja oraz materiały i produkty w tej aplikacji są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Airconet zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw. Airconet nie oświadcza ani nie gwarantuje, że funkcje zawarte w Aplikacji będą działać nieprzerwanie lub bez błędów, że usterki zostaną naprawione ani że ta aplikacja lub serwer, który udostępnia Aplikację, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Airconet nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących wykorzystania materiałów w tej Aplikacji pod względem ich poprawności, dokładności, adekwatności, przydatności, aktualności, niezawodności lub w inny sposób. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, więc powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć Ciebie.

Wcześniejsze

Gwarancja

Airconet stwierdza, że ​​jeśli okres gwarancyjny nie jest określony na produkt, który wytwarza lub oferuje Airconet, nie ma gwarancji na odpowiedni produkt. W przypadku określenia okresu gwarancji odpowiedzialność Airconet, według własnego uznania, ogranicza się do naprawy, wymiany lub zwrotu płatności klienta. W ramach serwisu gwarancyjnego Airconet może używać odnowionych części zamiennych lub produktów według własnego uznania. Airconet ogranicza gwarancję na swoje produkty i dotyczy tylko wad produkcyjnych lub materiałowych. Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych nieprawidłową instalacją lub obsługą, w tym wykorzystaniem do celów innych niż zgodne z przeznaczeniem.

Wcześniejsze

Ograniczenie odpowiedzialności

Airconet nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wtórne szkody wynikające z używania lub niemożności użycia materiałów w tej Aplikacji lub działania produktów, nawet jeśli Airconet został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Obowiązujące prawo może nie dopuszczać ograniczenia wyłączenia odpowiedzialności lub szkód przypadkowych lub wtórnych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie ma